Sähäköitä sisältöjä, tänään Hämeenlinnassa

Sähköiset sisällöt -hanke kiertää syksyn aikana ympäri maata kertomassa e-aineistojen hankinnasta ja käytöstä yleisissä kirjastoissa. Päivään mahtuu informaatiota yleisten kirjastojen oman, yhteisen konsortion tilanteesta, kirjastojen toimintaympäristön muutoksista (juu, pakollinen puheenvuoro kaikissa tilaisuuksissa – nyt erityisesti mobiilikäytön näkökulmasta) ja e-kirjojen formaateista.

Iltapäivällä osallistujat pääsevät tositoimiin amk-opiskelijoiden ohjauksessa, silloin harjoitellaan käytännössä e-kirjojen käyttöä. Tilanne on tehokas, koska opiskelijoita on 12, osallistujia tuplatusina.

Keskustelu käynnistyy välittömästi: saadaanko jatkossa kaunoa yleisiin kirjastoihin, ovatko yleisten kirjastojen tulevan konsortion kautta saatavat aineistot samoja kuin FinELibin, luetteloidaanko aineistot kirjastojen tietokantoihin. Konsortiosopimus pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden puolella niin, että ensimmäiset kirjastot voisivat liittyä vuoden vaihteessa. Aineistoja saadaan kirjastoille toivottavasti jo ensi vuonna.

Simultaanibloggaus jatkuu päivän mittaan, tämä näin aluksi.

20131017-093830.jpg

Dewey tulee ja Dewey menee

Kansalliskirjasto teki Ruotsissa pari vuotta sitten päätöksen siirtyä aineiston luokituksessa Deweyyn, jonka käyttäjäksi myös yleiset kirjastot siirtyvät SAB:sta toistaiseksi tuntemattomana ajankohtana. Aiheesta julkaistiin viime vuonna selvitys, joka listaa hankkeen nk. haasteet yleisille ja koulukirjastoille. Yksi ratkaistavista asioista on kaunokirjallisuuden luokitus – 135 maassa käytettävä Dewey ei tee eroa fiktion ja kirjallisuustieteen välillä.

Samaan aikaa toisaalla pyritään Deweysta eroon. Yhdysvalloissa – kuten meilläkin – pyritään selkeyttämään kokoelmien järjestämistä asiakkaan avuksi. Luokkanumeroista siirrytään sanallisesti ilmaistuihin aihealueisiin. Genret ovat olleet ainakin osittain käytössä Suomessakin pitkään (dekkarit, scifi jne.), mutta esimerkiksi Rakowissa käytetään myös kuvauksia ’Uutisista tutut’ ja ’Uudet ja hottikset’.

Oulussa on käynnistymässä palvelumuotoiluhanke, jonka osana tarkastellaan myös hyllyjärjestyksen toimivuutta. Tähän työhön otetaan mukaan ne, joihin asia erityisesti vaikuttaa: asiakkaat. Aiheesta kuullaan lisää lähiaikoina!

Asiasta ovat monta mieltä niin ammattilaiset kuin asiakkaat, eikä Löykkiössäkään ole tehty päätöksiä kokoelman uudelleenjärjestelyistä. Mitä mieltä sinä olet?