4+4+2 on paljon enemmän kuin 10

Syyskuussa 2017 kymmenen lasten ja nuorten kanssa työskentelevää kirkkonummelaista ammattilaista tapasi ensimmäistä kertaa opintomatkalla Tukholmaan. Tilanne oli monesta syystä harvinainen. Monialainen ammattilaistiimi tulee työskentelemään yhteisissä tiloissa, yhteisten asiakkaiden kanssa tulevassa Kirkkonummen pääkirjastossa. Uutta ja erilaista on myös se, että tällä edelläkävijöiden tiimillä on reilut pari vuotta aikaa hitsautua yhteen ja tutustua toinen toistensa osaamiseen ja asiantuntemukseen.

Löykkiöläisistä on ollut hienoa saada olla mukana osan matkaa! Kuluneiden puolentoista vuoden aikana tutustumisen tuloksena on syntynyt paljon ymmärrystä, viestintää, oppimista. Ensimmäinen tapaaminen Kirkkonummella käynnistettiin somesta tutun ammattilaismeemin avulla: mitä kaverit ajattelevat minun tekevän, entä vanhemmat, asiakkaat, muut ammattiryhmät? Mitä oikeasti teen? Sen jälkeen kuvailtiin lasten- ja nuorten kirjastonhoitajien, nuoriso-ohjaajien ja varhaiskasvattajien tavallista työviikkoa lukujärjestyksen avulla. Tehtävät paljastivat vääriä oletuksia ja iloisia yllätyksiä: onpa teillä monipuolinen toimenkuva!

Kuva peräisin täältä: https://librariotypes.wordpress.com/2012/02/16/librariotypes-presents-how-people-view-my-profession-memes 

Tutustuminen on helpottanut yhteydenpitoa tapaamisten välillä. Keskusteluissa on avautunut uusia mahdollisuuksia ammatilliseen tukeen tiimin sisällä: kirjasto voi koota aineistolistauksia varhaiskasvattajien työn tueksi ja nuorille jaettaviksi, yhdessä voidaan vetää perhepuistojen asiakkaille kärrykävelyjä, joilla keskustellaan luetuista kirjoista, vertaisopastuksen avulla opitaan uusien sovellusten ja työkalujen käyttöä.

Yhteisten asiakkaiden osallistaminen on jatkossa helpompaa, koska ammattiryhmillä on omanlainen kontaktinsa eri kohderyhmiin, eri suunnista. Yhdessä tavoitetaan yhä useampia. Tapaamisissa on suunniteltu yhteisen tilan avajaisia, pohdittu yhteisiä käyttäjäkyselyjä ja asialistoja tuleviin viikkokokouksiin. On laadittu toiminnalle yhteinen vuosikello ja kirjattu erikoisimpia asiakkaiden kysymyksiä, jotka ovat lisänneet ymmärrystä toisten työtä kohtaan.

Energiajuomat ovat puhuttaneet, samoin pelaamisen rajat. Ennen kaikkea on kuitenkin keskitytty kehittämään turvallisten aikuisten tiimiä, sellaisten aikuisten, jotka saavat kaikki käyttäjät tuntemaan, että he kuuluvat joukkoon.

Kevätkauden päättäjäiset: mitä jäi mieleen?

Löykkiössä on pohdittu ensimmäisen (toki vielä kulumassa olevan) vuosipuoliskon saldoa. Tässä eniten henkilökuntaa puhuttaneet aiheet:

  • ops2016: mahdollisuus, mahdollisuus ja mahdollisuus; kouluyhteistyö, oppijan paras, oppimistavoitteiden tukeminen
  • kirjastojen tulevaisuustyöpajat, joita eri puolilla maata järjestettiin: iloisesti eteenpäin, kumppaneita ja käyttäjiä kuunnellen
  • laatu, vaikuttavuus ja arvioinnin ilot: miten kirjasto auttaa ihmisiä arjessa, miten mitataan sitä, mikä ei tilastoissa näy, kuinka hyödynnetään skenaarioita ja tarinoita ja lasketaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta SROI-mallien avulla
  • lakipajat, jotka alkoivat pontevasti ja tuottivat hyödyllisiä pohdintoja
Katse horisonttiin!
Katse horisonttiin!

…ja sitten matto alta, esirippu alas, kuppi nurin: uusi hallitus ja etenkin hallitusohjelma. Mitä seuraavaksi, miettivät löykkiöläiset, samoin kuin muukin kirjastomaailma.

Aktivismia, lobbausta, yhteistyötä. Laadun arviointia ja vaikuttavuuden osoittamista, asukkaiden ja asiakkaiden osallistamista, aivan kuten suunnitelmissa olikin. Nyt ei voi luovuttaa!