Ruotsin tuliaisia, osa 2

IMG_5515
Västeråsin kirjastopäiviltä, vierailuilta kaupungin kirjastoissa sekä Sundbybergin Hallonbergenissä ja Signalfabrikenissa ja Tukholman Kistassa jäi paljon itämään tulevia keskusteluja, koulutuksia ja kehittämishankkeita ajatellen.

Vaikka ruotsalaiskirjastojen lainausluvut ja kävijämäärät eivät suomalaisille pärjää, naapurissa tehdään mielenkiintoisia asioita.

Tässä muutama teema, joihin Löykkiössä vielä palataan:

 • Ruotsalaiskirjastojen avarat maisemat. Hyllyrivien yli näkee salin laidasta laitaan, esittelykalusteille on reilusti tilaa.
 • Selkeät, näkyvät opasteet. Ei ammattislangia, luokkanumeroita (eikä -kirjaimia), vaan käyttäjien kieltä.
 • Reipas väritys. Sekä kalusteet että tekstiilit olivat monissa kirjastoissa varsin värikkäitä. Raidalliset matot pehmensivät tunnelmaa ja kokosivat oleskeluryhmät olohuonemaisiksi. IMG_0113
 • Erilaisten vähemmistöjen huomiointi asiakkaiden kohtaamisessa. HBT-sertifiointi –
  siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimiseen tähtäävä toiminta. Normikriittinen työskentelytapa ja stereotypioiden purkaminen myös yleisemmin.
 • Selkokielen asema. Ruotsin kirjastolain viides pykälä ottaa selkokielen esille, selkokielistä kauno- ja tietokirjallisuutta julkaistaan huimasti enemmän kuin meillä.
Mainokset

Heterogeeniset homot

BANDEROLLIYli odotusten onnistuneen JeppisPride-festivaalin aloituspäivä perjantai oli täynnä kenen tahansa osallistujan kannalta mielenkiintoisia seminaareja: puhetta avoimuudesta, osallistumisesta ja osallistamisesta, oikeudesta elää, olla, opiskella, työskennellä, rakastaa sellaisena kuin on. Päivän aikana puhuttiin myös kirjallisuudesta: mukana olivat Kaj Korkea-Aho ja Gurli Lindén, sekä kirjastoista, museoista ja muista kunnallisista kulttuuripalveluista.

”Hurjan paljon enemmän queer”

Kulttuuria kaikille -seminaarin vetänyt toiminnanjohtaja Rita Paqvalén esitteli lyhyesti tuoretta raporttia Hurjan paljon enemmän queer!” – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiveita ja kokemuksia taide- ja kulttuuritarjonnasta,  jossa vastaajat kertovat myös unelmiensa kirjastosta. Raportin mukaan ”kirjastoja pidetään taide- ja kulttuurilaitoksista edistyneimpinä avoimuudesssa, lähestyttävyydessä, moninaisuuden edistämisessä”.

Parantaa kuitenkin voi. HBT- ja etenkin trans-henkilöiden näkökulmasta ei ole esimerkiksi selvää perustelua sille, miksi kaikissa lomakkeissa kysytään sukupuolta. Mihin tietoa käytetään ja mitä tarkoitusta se palvelee? HBT-teemaisen aineiston näkyvyyttä voi edelleen mm. sisällönkuvailulla parantaa (kuten Kuopiossa mainiosti on tehtykin yhteistyössä paikallisen SETAn kanssa: http://kirjasto.kuopio.fi/113154/fi/news/jo-250-teosta-avainsanalla-hlbtiq).

Kirjaston aineistot voivat olla hbt-vähemmistöön kuulumattomille ikkuna, josta avautuu näkymä toisenlaiseen todellisuuteen,
mikä puolestaan parhaimmillaan lisää empatiaa ja ymmärrystä. Hbt-asiakkaille kirjallisuus voi olla ovi, joka johdattaa samanlaisiin elämäntilanteisiin, faktatietoihin, tarjoaa lohtua, iloa, yhteenkuuluvuutta ja positiivisia esikuvia.

Erityisen tärkeä palvelu kirjasto voi olla sukupuoli-identiteettiään pohtivalle nuorelle tai maaseudulla asuvalle yksinäiselle homoseksuaalille. Suuren yleisön suhteen kirjastolla on kansansivistyksellinen tehtävä tarjota ja pitää esillä myös hbt-aineistoja.

Monenlaiset kynnykset
SEMINAARI KIRJAILIJAT

Kirjasto on neutraali, kaikille avoin, julkisin varoin ylläpidetty matalan kynnyksen paikka ja palvelu. Saavutettavuus on kuitenkin paljon muutakin kuin esteetön tila ja ilmainen sisäänpääsy. Siihen sisältyy henkilökunnan asenne, asiakkaan kohtaaminen ja palvelu sekä tietämys palveltavista kohdeyleisöistä ja erityisryhmistä sekä heidän tarpeistaan.

Tavoitteena on HBT-asiakkaiden – nuorten, sateenkaariperheiden jäsenten, varttuneempien, trans-henkilöiden – kohdalla, että

 • he ovat tervetulleita kirjastoon
 • heidät muistetaan aineistonhankinnassa ja esillepanossa (esim. parisuhteista tai rakkaudesta kertovaan aineistonäyttelyyn mukaan muitakin kuin heterorakkautta tai -parisuhteita kuvaavia sisältöjä)
 • heidät huomioidaan tapahtumia suunniteltaessa
 • heidät huomioidaan kohtaamisissa
 • kirjastossa työskennellään normikriittisesti.

Kyse on laajemmastakin asiasta kuin hbt-asiakkaista. Miten huomioidaan asiakkaat, jotka eivät tunnista itseään standardimallista: eivät ole heteroita, ovat liikuntaesteisiä, eivät syntyperäisiä suomalaisia, eivät sovi perinteiseen nais- tai miesrooliin? Kyse on myös sukupuolirooleista, jotka ovat kapeasti määriteltyjä.

Ruotsissa sikäläinen SETA, RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter järjestää koulutusta ja myöntää hbt-sertifikaatteja julkisille palveluille. Sertifiointi alkoi hoitoalalta, ensimmäinen yksittäinen kirjasto sai 3 vuotta voimassaolevan todistuksen viime vuonna, Sollentunan koko kirjastolaitos juhli (nimenomaan juhli) sertifiointia tämän vuoden toukokuussa.

Kriteereihin lukeutuu mm. koko henkilökunnan osallistuminen, ystävällinen ja kunnioittava palvelutilanne, asenteet ja toimintamallin rakentaminen valitusten tai syrjintätapausten käsittelyyn. ”Tarkoitus ei ole osoitella tai erottaa yhtä kohderyhmää asiakkaiden joukosta, vaan työskennellä normikriittisesti, tehdä näkyväksi ja tarkastella yhteiskunnallisia normeja ja niiden vaikutuksia”,  todetaan kirjastoista, joissa sertifiointiin on osallistuttu.

Kuten perustuslaistakin voi lukea, tasapuolisuuteen ei riitä että kaikkia asiakkaita kohdellaan samalla tavoin, vaan asiakasryhmät on kohdattava ja niiden jäseniä kohdeltava heidän tarpeistaan ja edellytyksistään lähtien.

TVÄTTLINANäkymättömät hbt-asiakkaat

Hbt-käyttäjät on asiakasryhmänä helppo unohtaa: ei ole ulkoisia tunnusmerkkejä, joista huomaisi kirjastoon juuri tulleen homon, lesbon tai bi-asiakkaan. Käyttäjäryhmänä hbt-henkilöt eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan heidän kiinnostuksen kohteensa ovat moninaisia. Vaan niin ovat myös vanhusten, lasten, nuorten ja maahanmuuttajienkin. Silti näille kohderyhmille suunnataan palveluita ja heidät kohtaamistaan palvelutilanteissa pohditaan.

Jos hbt-asiakkaat tuntuu pieneltä, tilastollisesti tai paikallisesti merkityksettömältä tai heterogeenisenä (!) joukkona tarpeiltaan hankalasti hahmotettavalta ryhmältä, kannattaa muistaa ainakin nuoret. Hbt-nuorten itsemurhariski on kansainvälisten raporttien perusteella huomattavasti suurempi kuin heteronuorilla. Tiedontarve ja samatusmiskohteiden etsintä voivat kaapistatuloa pohdiskelevalle nuorelle – ja vanhemmallekin – olla kiivaita. Tässä voi kirjastolla olla suuri positiivinen merkitys.

USAssa tehtyjen selvitysten perusteella henkilökuntaa ei kuitenkaan ole ongelmatonta lähestyä hbt-aineistoja etsiessään. Aineisto on hajallaan, eikä täysin helposti paikannettavissa. Jos arkisetkin kysymykset kirjastohenkilöstölle aloitetaan sanoilla: ”anteeksi että häiritsen”, hbt-aiheinen kysymys jää sitäkin helpommin esittämättä.

Lisää Kulttuuria kaikille -seminaarista Rita Paqvalénin blogitekstissä: http://www.kulttuuriakaikille.fi/blogi.php?aid=14055