4+4+2 on paljon enemmän kuin 10

Syyskuussa 2017 kymmenen lasten ja nuorten kanssa työskentelevää kirkkonummelaista ammattilaista tapasi ensimmäistä kertaa opintomatkalla Tukholmaan. Tilanne oli monesta syystä harvinainen. Monialainen ammattilaistiimi tulee työskentelemään yhteisissä tiloissa, yhteisten asiakkaiden kanssa tulevassa Kirkkonummen pääkirjastossa. Uutta ja erilaista on myös se, että tällä edelläkävijöiden tiimillä on reilut pari vuotta aikaa hitsautua yhteen ja tutustua toinen toistensa osaamiseen ja asiantuntemukseen.

Löykkiöläisistä on ollut hienoa saada olla mukana osan matkaa! Kuluneiden puolentoista vuoden aikana tutustumisen tuloksena on syntynyt paljon ymmärrystä, viestintää, oppimista. Ensimmäinen tapaaminen Kirkkonummella käynnistettiin somesta tutun ammattilaismeemin avulla: mitä kaverit ajattelevat minun tekevän, entä vanhemmat, asiakkaat, muut ammattiryhmät? Mitä oikeasti teen? Sen jälkeen kuvailtiin lasten- ja nuorten kirjastonhoitajien, nuoriso-ohjaajien ja varhaiskasvattajien tavallista työviikkoa lukujärjestyksen avulla. Tehtävät paljastivat vääriä oletuksia ja iloisia yllätyksiä: onpa teillä monipuolinen toimenkuva!

Kuva peräisin täältä: https://librariotypes.wordpress.com/2012/02/16/librariotypes-presents-how-people-view-my-profession-memes 

Tutustuminen on helpottanut yhteydenpitoa tapaamisten välillä. Keskusteluissa on avautunut uusia mahdollisuuksia ammatilliseen tukeen tiimin sisällä: kirjasto voi koota aineistolistauksia varhaiskasvattajien työn tueksi ja nuorille jaettaviksi, yhdessä voidaan vetää perhepuistojen asiakkaille kärrykävelyjä, joilla keskustellaan luetuista kirjoista, vertaisopastuksen avulla opitaan uusien sovellusten ja työkalujen käyttöä.

Yhteisten asiakkaiden osallistaminen on jatkossa helpompaa, koska ammattiryhmillä on omanlainen kontaktinsa eri kohderyhmiin, eri suunnista. Yhdessä tavoitetaan yhä useampia. Tapaamisissa on suunniteltu yhteisen tilan avajaisia, pohdittu yhteisiä käyttäjäkyselyjä ja asialistoja tuleviin viikkokokouksiin. On laadittu toiminnalle yhteinen vuosikello ja kirjattu erikoisimpia asiakkaiden kysymyksiä, jotka ovat lisänneet ymmärrystä toisten työtä kohtaan.

Energiajuomat ovat puhuttaneet, samoin pelaamisen rajat. Ennen kaikkea on kuitenkin keskitytty kehittämään turvallisten aikuisten tiimiä, sellaisten aikuisten, jotka saavat kaikki käyttäjät tuntemaan, että he kuuluvat joukkoon.

Ake, Pike, Pera ja mä eli PiKe-alueen lanu-päivä Jyväskylässä

Jos koulutuspäivän avaa Aleksis Salusjärven puheenvuoro, päivästä ei voi tulla huono. Näin oli asia myös tänään 7.11.2018 Jyväskylässä järjestetyssä Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueen lasten- ja nuortenkirjastotyön päivässä, LaNu-foorumissa.

Ylestä ja Kiiltomadosta tuttu, lukutaitofoorumin ja Lukuliike-hankkeen aktiivi ja asiantuntija Aleksis muistutti kuulijoitaan, kuinka lukemaan innostajan pitäisi löytää lukijalleen relevantit tekstit, ne joiden takia kannattaa osata lukea. Siinä missä nuoriin miehiin Jyväskylässä puree räppi, Joensuussa on otettava käyttöön mörinähevi.

Samaa ideaa olivat ilahduttavasti käyttäneet mm. pietarsaarelaiset yläkoulun äikän opet: runoutta käsiteltäessä oppilaita muistutettiin, että heistä suurin osa harrastaa jonkin sortin lyriikkaa päivittäin musiikkia kuunnellessaan.

Piken koordinaattori-Jarkko on kirjoittanut lisää Aleksin esityksestä

Lukuliike on myös löykkiöläisistä aivan mahtava hanke ja Aleksis kumppaneineen tekevät arvokasta työtä. Hankkeeseen saadaan jatkossa (jokohan se oli varmaa?) koordinaattori, jolloin toivottavasti tieto koulujen ja kirjastojenkin välillä kulkee nykyistä sutjakkaammin. Kaikissa kunnissa kirjastot eivät taida esimerkiksi olla tietoisia, mitkä koulut ovat saaneet rahaa koulukirjastonsa kehittämiseen. Yleisillä kirjastoilla voisi olla sellaistakin osaamista, joka auttaisi koulun kirjastotoiminnan kehittämisessä. Tavoitteet ovat yhteiset.

Loppu Pike-kirjastojen lanu-päivästä pohdittiin alueen yhteisiä toimintalinjoja, suunnitelmia, tulevia keskustelujen ja koulutusten aiheita. Runkona toimi vauhdikkaasti koottu sisällysluettelo yhteiseksi lanu-työn käsikirjaksi, huolto-oppaaksi tai ohjenuoraksi.

Keskustelu poiki – kuten oli tarkoituskin – useita sivujuonteita, joihin jatkossa tarttua. Minkälaisia yhteisiä suuntaviivoja on mahdollista kirjata itsenäisille kunnille? Mistä asioista voidaan esittää suosituksia? Voidaanko ison alueen kirjastoja ohjeistaa toimimaan samalla tavalla esimerkiksi vinkkareiden etätyön suhteen?

Siitä oltiin yhtä mieltä, että osaamista voitaisiin jakaa, vertaisilta oppia ja kokemuksia parhaista käytännöistä vaihtaa nykyistä enemmän. Osaamiskartoitus ja -rekisteri sekä erikoisosaajien kierrätys herättivät keskustelua. Vaikka sijaiskäytännöistä ja vastavuoroisuudesta voi olla hankalaa sopia, luovuttaa ei kannata, kannusti työskentelyosuuden vetäjä Päivi Jokitalo. Sen sijaan kannattaa arvioida, mitä toiminta edellyttää, ja kirjata sitten ylös, mitä kaikkea saataisinkaan aikaan, jos käytössä olisi x määrä resurssia y.  Joukkovoima on tässäkin taatusti järeämpi ase kuin oman kunnan yksi tai kaksi lanu-ammattilaista.

Tässä yhteydessä vetäjä muistutti, että kannattaa painottaa, että kyseessä on kehittämisalueen lanu-kirjastotyön asiantuntijoiden yhteisen pohdinnan tulos. Siis ammattilaisten, joilla on juuri tähän alueeseen liittyvää erityisosaamista työnimekkeistä ja titteleistä riippumatta.

Myös vinkkauksesta puhuttiin, totta kai. Vinkkarit ovat kunnianhimoista väkeä ja tietenkin hyvä niin. Tavoitetasoa voi kuitenkin usein piirun verran laskea, jotta valmistautuminen olisi hitusen kevyempää. Myös tässä vertaistuki ja keskustelu voisi auttaa: tämä on omissa vinkkauksissa toiminut, näin olen tehnyt, ai sinullekin on käynyt niin! Vinkkaussettejä jaetaan jo Facebookissa toimivassa Vinkkarien vertaistukiryhmässä.

Vinkkauksen lisäksi on muitakin tapoja puhua kirjoista ja tarinoista: luonteva läsnäolo kirjastosalissa, asiakkaiden parissa, voi poikia keskusteluja ja suositteluja, joissa kaava on kirjavinkkiä vapaampi.

Tällaiseksi muotoutui ensimmäisessä tapaamisessa yhteisen oppaan sisällysluettelo:

  • 1. Kirjastotyön merkitys, tavoitteet ja asema
  • 2. Tilat
  • 3. Henkilöstö, osaaminen ja asiakaspalvelu
  • 4. Kokoelmat ja aineistot
  • 5. Kumppanuudet ja yhteistyö
  • 6. Lukemisen edistäminen

Otsikot saavat täytettä ja sisältöä tulevina aikoina, kun Pike-LaNu-asiantuntijoiden verkottuminen etenee!