Kirjasto 2013 ja Herra Snellman

Löykkiöläiset ovat läheltä seuranneet Kirjasto 2013 -kirjan valmistumista ja voivat huokaista kollegoiden puolesta, kun painotuore julkaisu on viimein käsillä. Kuten kirjan alaotsikko kertoo, kyse on asiantuntijoiden johtamisesta.

Samaan aiheeseen täällä Löykkiössä törmättiin Österbottens Tidning -lehteä eilen selatessa. Herra Snellman tekee kaikesta päätellen hyvin muutakin kuin leikkeleitä: Pietarsaaren suurin yksityinen työnantaja luottaa siinä määrin asiantuntevaan henkilökuntaansa, että konsulttien sijaan firman toimintaa kehittävät työntekijät. Kirjasto2013Kansi

Kun yrityksessä pähkäiltiin, kuinka 10 000 vuosittaisen hukkapaketin ongelmasta päästäisiin, ei suinkaan turvauduttu ulkopuoliseen apuun, vaan henkilökunta ratkaisi pulman omina avuin: tarvittiin vain putki, joka puhaltaa kylmää ilmaa, kun kone pysähtyy ja voilá, ei enää tuhansia poisheitettäviä pakkauksia.

Henkilökunnan kehittämispotentiaalia vaalimaan ja koordinoimaan on palkattu kaksi suunnittelijaa, jotka yhdessä työntekijöiden kanssa kokoavat, jalostavat ja tiivistävät ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia, suuria ja pieniä. Toki kyse on yritystoiminnan virtaviivaistamisesta ja säästöistä, mutta henkilökunnan kuulemisella ja kuuntelemisella lienee muitakin positiivisia vaikutuksia, jotka edistävät niin organisaation kuin työntekijöidenkin parasta. Kehittämisehdotuksista annetaan henkilöstölle palautetta, työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja voivansa vaikuttaa työpaikkansa toimintaan.

Henkilökunnan osallistaminen voi olla hyväksi myös esimiehille: käytäntö tarkoittaa paitsi enemmän ja parempia ideoita, myös jaettua vastuuta. Suunnittelijoista toinen, Daniel Hjultfors, tiivistää jutun lopuksi johdon oleellisen vastuun: työnantajan on huolehdittava siitä, että henkilökunta saa riittävästi tietoa uudistuksista, vaikutusmahdollisuuksista ja firman toiminnasta.

Hedman, Lars: Ett företag som tror på personalens kreativitet. Österbottens Tidning. 17.12.2012 s. 2

Library innovators of the world, unite (and take over?)

This week, a bunch of enthusiastic, hard-working, service-minded and skilled library and IT professionals working in different kinds of library environments in Denmark, Finland, Norway and Sweden met in Helsinki for a two-day event. The event, aptly named Helsinki Midwinter Darkness Camp 2011, was meant as a place to discuss ideas for services and innovations, to get to know one another and to hear what colleagues had been up to in the neighbouring Scandinavian countries.

Helsinki Midwinter Darkness Camp 2011

Cooperation on Nordic level has a history but the IdeaCamps stem from the grassroots and aim at creating something new, together. The Scandinavian libraries resemble each other in a number of ways. Still, as elsewhere, libraries and consortia work nationally and regionally on their own development projects.

The resources are relatively scarce and it is hard to make big things happen on your own. It is probable that many of the projects have started from scratch and come to similar conclusions without resoucrces for taking the service to the next level. This is where Scandinavian, European and international cooperation comes into place: not inventing the wheel four times but only once and then being able to assemble the whole bike, so to speak.

During the two days in Helsinki the participants discussed e.g.

  • a social approach to mobile services (bookspotting!)
  • P2P loaning for mobile devises
  • gaming at libraries (naming themselves Nordic Gamebrarians)
  • a Nordic Video Lab and
  • combining physical library spaces and digital content in new ways.

This is not the last you’ve heard of Scandinavian Library Labs and Idea Camps. Stay tuned – and tune in!

Pictures from the Nordic Labs can be see in Flickr

Twitter hashtag: #nordiclabs

Videos in English (also on the IdeaCamps)

(The flyer: libraries.fi)