Luukku 21: Smashing UX Design

Kerran vielä käyttäjäkokemus ja sen suunittelu! Luukussa 21 on Jesmond Allenin ja James Chudleyn käyttäjäystävällinen kirja, josta on moneksi.

screen-shot-2016-12-19-at-21-43-03Smashing UX Design avaa (käyttäjäkeskeisen) suunnitteluprosessin perusteita, (UX-)hankkeiden suunnittelua, esittelee käytettävyystestauksen menetelmiä ja käytettävyyssuunnittelun työkaluja.

Palvelumuotoilussa hyödynettävistä välineistä Allen ja Chudley käyvät läpi asiakaspolkujen, kokemuskarttojen ja erilaisten prototyyppien käytön. Vinkkejä saa myös rautalankamalleista ja muista tavoista visualisoida palveluita suunnittelu- ja testausvaiheessa, ennen koodausta ja graafista suunnittelua.

Allen ja Chudley muistuttavat tiuhaan käyttäjien osallistamisesta: hyvää palvelua on vaikea suunnitella ilman käytettävyystestausta ihan oikeilla elävillä käyttäjillä. Alkuun voi kuitenkin päästä benchmarkkaamalla sekä vastaavien toimijoiden että ihan muiden alojen verkkopalveluita. Asiantuntija-arvioistakin voi olla hyötyä, kunhan miettii, mitä tehtäviä asiakkaat palveluissa yleensä suorittavat, mihin etsivät vastauksia. Kun tarkasteltavien piirteiden muistilista on rakennettu, voi edetä vaikkapa aineiston paikantamisesta sen varaamiseen käyttäjän silmin. Mutta kuten sanottu, käyttäjien tekemää testausta heuristiset arviot ja kognitiiviset läpikäynnit eivät korvaa.

Kirjassa käsitellään myös verkkopalveluiden informaatioarkkitehtuuria, navigaatiota ja hakuominaisuuksia käytettävyyden kannalta. Verkkosivuston eri tasoisten sivujen UX-dissektio helpottaa kotisivun, hierarkian muiden tasojen ja toiminnallisuuksien tarkastelua: kategoria- ja tuotesivut, ostoskorit ja maksuprosessit, muut sisältösivut ja valokuvat, lomakkeet, taulukot jne. käsitellään kirjassa erikseen.

Tekijät antavat käytännön vinkkejä hyvästä ja pahasta, esittelevät yleisimpiä suunnittelumokia ja vinkkaavat hyvistä käytännöistä.

Jos olet uusimassa olemassaolevia verkkosivuja, rakentamassa uutta palvelua, kehittämässä verkkopalvelun jotain osa-aluetta tai olet ylipäätään kiinnostunut digipalveluiden käytettävyydestä, tämä on hyvä perusteos.