Aina avulias kirjastoyhteisö

3 Sep

Islantilaiskollega oli bongannut löykkiöläiset Scandinavian Library Quarterly -lehdestä, mikä ilahdutti erityisesti Scandinavian Shortcuts -uutispalstan kokoajaa. Kollega Kópavogurista toivoi vinkkejä kiinnostavista uusista kirjastotiloista, innostavista palvelukonsepteista ja valmiiden tilojen onnistuneista tuunauksista muusta käytöstä kirjastoiksi.

Eipä aikaakaan, kun Löykkiön kirjasto pystyi välittämään mainion listan ehdokkaita Seinäjoelta pääkaupunkiseudulle osoitteineen ja yhteyshenkilöineen. Kollegiaalisuus kukoistaa!

Listalla on Seinäjoen Apilan lisäksi

IMG_2048Aivan sama on ollut viime päivien huomio koulujen ja kirjastojen ops-asioihin liittyvässä urkinnassa: kysymykseen työryhmien kokoonpanosta, kirjaston edustuksesta niissä, suunnittelun vaiheista ja konkretiasta on jo tullut useita vastauksia.

Löykkiöläiset raportoivat eri puolilta Suomea saamansa tiedot syys-lokakuun aikana eri puolilla maata järjestettävien tilaisuuksien lisäksi myös blogissaan.

Kiitos kaikille informanteille!

Ole kuulolla!

Intoilua uuden kynnyksellä

25 Aug

IMG_2719Löykkiöläiset ovat kuin yläasteikäiset teinikalenterin kanssa: on jännää täyttää tyhjät päivät kiinnostavilla sisällöillä, aikatauluttaa hankkeet ja päivittää totutut kuviot. Teinikalenterina toimii CalenGoo, eriväristen tussien asiaa ajavat kalenterimerkintöjen värikoodit: punainen on matkapäivä, vihreä liittyy Metso 2.0 -hankkeeseen, Työviksen laatuhanke on hennon vihertävä, amk-opetus tummanpunaista.

Tulossa on edellämainittujen lisäksi

 • verkkokirjoittamisen työpajoja (www, blogi, some – mihin tarkoituksiin taipuvat, millaisia keinoja ja kieltä edellyttävät)
 • some-pajoja (miten tarinoida kuvilla Instassa, kuinka Twitterillä voi aktivoida käyttäjiä, olisiko Storify-koosteesta toimintakertomuksen kylkiäiseksi)
 • Instagram-kulttuurikävelyjä (tutustutaan kävellen kaupungin kulttuurilaitoksiin ja näpsitään niistä kuvia Instagramissa jaettaviksi)
 • tilaisuuksia koulun ja kirjaston yhteistyöstä, monialaisista oppimiskokonaisuuksista, monilukutaidosta ja sen ohjaamisesta, uusista opetussuunnitelmista
 • kirjavinkkejä rakastavaisten ihanimmista kohtaamisista, kävelyreiteistä, tapaamispaikoista ja treffiympäristöistä työnimellä Missä rakkaus syttyy.

Onnekseen löykkiöläiset saavat edelleen myös toimia amk-opiskelijoiden kanssa. Viime kevään kurssi monikulttuurisuudesta, kulttuurienvälisyydestä, kulttuurisesta ymmärryksestä ja kirjastojen roolista sen edistämisessä herätti uusia ajatuksia myös vetäjässä. Teema jatkuu kahden ryhmän kanssa syksyn aikana.

Ihan vähän hermostuttaa, enemmän vielä innostuttaa!

Kevätkauden päättäjäiset: mitä jäi mieleen?

5 Jun

Löykkiössä on pohdittu ensimmäisen (toki vielä kulumassa olevan) vuosipuoliskon saldoa. Tässä eniten henkilökuntaa puhuttaneet aiheet:

 • ops2016: mahdollisuus, mahdollisuus ja mahdollisuus; kouluyhteistyö, oppijan paras, oppimistavoitteiden tukeminen
 • kirjastojen tulevaisuustyöpajat, joita eri puolilla maata järjestettiin: iloisesti eteenpäin, kumppaneita ja käyttäjiä kuunnellen
 • laatu, vaikuttavuus ja arvioinnin ilot: miten kirjasto auttaa ihmisiä arjessa, miten mitataan sitä, mikä ei tilastoissa näy, kuinka hyödynnetään skenaarioita ja tarinoita ja lasketaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta SROI-mallien avulla
 • lakipajat, jotka alkoivat pontevasti ja tuottivat hyödyllisiä pohdintoja
Katse horisonttiin!

Katse horisonttiin!

…ja sitten matto alta, esirippu alas, kuppi nurin: uusi hallitus ja etenkin hallitusohjelma. Mitä seuraavaksi, miettivät löykkiöläiset, samoin kuin muukin kirjastomaailma.

Aktivismia, lobbausta, yhteistyötä. Laadun arviointia ja vaikuttavuuden osoittamista, asukkaiden ja asiakkaiden osallistamista, aivan kuten suunnitelmissa olikin. Nyt ei voi luovuttaa!

 

Laatu ja suositukset syynissä Itä-Suomessa

11 May

Itä-Suomen kirjastot ovat laatuharrastuksessaan pitemmällä kuin monet muut alueet. Juuri valmistunut kirjastonjohtajien ja kuntapäättäjien laatukäsityksiä tarkastellut hanke ei ole suinkaan ensimmäinen, vaan aikaisemmin tarkastelun kohteena ovat olleet muun muassa kirjastotilat, itse laatutyö, asiakasyhteistyö ja kokoelmien arviointi. Hanketta esitteli projektia vetänyt Selene Keränen. 

IMG_1738Tuoreessa raportissa yleisten kirjastojen laatusuositukset on käännetty väittämiksi, joita kyselyyn vastanneet ovat arvioineet viisiportaisella asteikolla: täysin – jokseenkin samaa tai eri mieltä ja keskellä en-osaa-sanoa.

Alueen kirjastonjohtajista 63% tarttui kyselyyn ja kertoi näkemyksensä siitä, kuinka laatu ilmenee kirjaston roolissa, palveluiden saatavuudessa ja seutuyhteistyössä, kirjastojen kehittämisessä, rahoituksessa sekä henkilöstön osaamisessa ja rekrytoinnissa. Päättäjille suunnattu kysymyspatteri oli niukempi, kuten myös vastausprosentti (33%).

Niin kirjastoasioista vastaavien lautakuntien puheenjohtajien kuin kirjastonjohtajienkin mielestä kirjastopalveluiden laatu on korkea. Päättäjät olivat laatuun hivenen kirjastoammattilaisia tyytyväisempiä. Aukioloaikoja pidettiin kaiken kaikkiaan toimivina ja kuntalaisten mahdollisuuksia asiakaspalautteen antamiseen hyvinä.

Matalimmat arviot annettiin henkilöstön kouluttautumiseen liittyen. Selityksiä tälle löytynee useista suunnista. Osallistuminen ei ole helppoa, jos sijaisia ei ole eikä tule. Löykkiöläiset ovat havainneet myös osaltaan resurssipulan synnyttämää täsmämielialaa, jossa koulutukseksi valikoituvat ensi sijassa ne tilaisuudet, jotka hyödyttävät käsillä olevia työtehtäviä tiistai-iltapäivänä klo 14. Tulevaisuuteen suuntautuva, suuria kehityslinjoja pohtiva, koko kirjastolaitosta koskettava putoaa pois ensimmäisenä, kun aika tuntuu olevan vähissä.

Osaamiseen ja rekrytointeihin vaikuttavat konkreettisesti monessa kunnassa voimassa olevat rekrytointikiellot. Uutta osaamista ei voida palkata, vaikka olisi tarve ja halu.

Hankkeen pohdinnoissa käy ilmi, että laatusuositus näyttäisi toimivan parhaiten keskisuurten kirjastojen kohdalla. Kaikkein pienimissä ja suurimmissa kunnissa sen soveltaminen on hankalampaa. Tulokset vaativat kuitenkin alueellista tulkintaa: jakaumat olivat epätasaisia ja vaihtelivat mm. maakunnan ja kunnan koon perusteella.

Raportti Kuopion kirjaston verkkopalvelussa:

https://kirjasto.kuopio.fi/Gemensamt/Dokument/f359ea59-28eb-4417-9464-9c89bc47d782.pdf

Kirjastoammattilainen moderaattorina

6 May
Keskustelu kirjastolain uudistuksesta jatkuu parhaillaan Tampereella. Vapriikin uumeniin kerääntyneet kolmisenkymmentä kirjastoammattilaista pohtii keskeisiä kysymyksiä: mikä on kirjaston yhteiskunnallinen rooli, miten taataan kirjastotilojen saatavuus, kuinka erityisryhmät (ja mitkä niistä) huomioidaan?

Norjan kirjastolaki määrittää kirjastoille roolin yhteiskunnallisten keskustelujen areenana. Myös Ruotsissa kirjastolaitoksella on tehtävä demokraattisen yhteiskunnan tukemisessa.

Onko meillä asia otettava säädöksissä esille? Mitä aktiivinen yhteiskuntarauhaa turvaava rooli tarkoittaa henkilökunnan kannalta? Minkälainen on moderaattorin tehtävä?

Pysy kanavalla, keskustelu jatkuu.

Kansalaisyhteiskunnan napa

29 Apr
Balderin salissa kävi kuhina, kun kolmisenkymmentä kirjastoammattilaista paneutui kirjastolain uudistamiseen viiden teeman kautta. Ryhmissä pohdittiin lakiin ja asetukseen liittyviä tarpeita
 1. saavutettavuuden, maksuttomuuden, tasa-arvon ja kirjastoverkon
 2. kehittämisen, strategisen ajattelun ja arvioinnin
 3. osallistamisen ja kirjastojen yhteiskunnallisen roolin
 4. osaamisen ja kirjastoammatillisuuden sekä
 5. yhteistyön ja kumppanuuksien
näkökulmista.
 

Mitä, miksi, minkä tiedon perusteella?

Kustakin kysymyskimpusta pyrittiin listaamaan aiheen keskeiset kysymykset ja ilmentymät sekä erottelemaan ne, joihin pitäisi ottaa kantaa lakipykälissä. Tarkoitus oli pohtia myös miksi: mitä tapahtuu, ellei asiasta säädetä.

Aamupäivän alueellisissa puheenvuoroissa ja alustavassa keskustelussa tuli jo ilmi tilanteita, joihin kirjastoissa toivottaisiin kättä pidempää.

Ellei lakiteksti velvoita, mikä sitten? Kuinka kunnat saadaan noudattamaan annettuja asetuksia? Mikä avuksi, jos aluehallinnon interventioista huolimatta kuntaan ei palkata kirjastotoimenjohtajaa tai henkilötyövuodet laahaavat puolessa laatusuositukseen nähden?

Millaisia voisivat olla kepit ja porkkanat? Miten todennetaan, että kunnissa toteutetaan lain määräyksiä?

Ministeriö toivoi keskusteluissa käsiteltävän myös mahdollisia alueellisia erityistarpeita. Mainituiksi tulivat kielivähemmistöjen ja muiden erityisryhmien palvelut. Onko resursseja ja osaamista mahdollista keskittää maakuntakirjastoihin?

Ehdotuksia halutaan myös siitä, missä kysymyksissä käyttäjien kuuleminen on tarpeen. Missä asukas- ja asiakastieto tuottaa lisäarvoa, jota ei asiantuntijalausunnoista saada? (Löykkiöläisten kanta on selvä: asukas-, asiakas- ja asiantuntijatiedon yhdistelmä on optimaalinen. Mikään näistä ei yksin riitä.)

 

Kirjastokupla ja tasa-arvo

IMG_1617-2Aamupäivän kolme puheenvuoroa täydensivät mainiosti toisiaan. Gunnar Högnäs Turusta, Laura From Humppilasta ja Elina Koivisto Kouvolasta tarkastelivat kirjastotodellisuutta erikokoisten kirjastojen horisontista.

Monet asiat ovat kovin suhteellisia, jotkut erityisen. Näin on laita esimerkiksi varausmaksujen. Jos Humppilassa rahaa kertyy vuosittain 1000 euroa, osuus 22 000 kokonaisbudjetista on merkittävä. Pääkaupunkiseudulla varausmaksuista luopuminen ei suurten kuntien yhteenliittymässä näy yhtä drastisesti.

Lapsilta kielletty?

Gunnar oli omassa osuudessaan jo muistuttanut, kuinka asiakkaiden tasa-arvo ei kaikilta osin toteudu, kun kirjastojen käytännöt vaihtelevat. Omatoimikirjastot eivät kaikkialla palvele lapsia ja nuoria, vaan laajennetut aukioloajat ovat aikuisten herkkua. Kuinka kirjastolaki voisi edistää tasapuolista palvelujen tarjontaa?

Kouvolan terveisissä kysyttiin myös tulevaisuustyöpajojen osallistujia askarruttaneita kysymyksiä. Onko mahdollista ottaa kantaa kirjastotilojen maksuttomuuteen myös kumppanuuspalveluiden osalta? Jos Löykkiö voi kutsua paikalliset martat ja mannerheimin lastensuojeluliittolaiset tuottamaan palvelusisältöjä ilman perittäviä maksuja ja vuokria, mutta naapurikunta joutuu vastaavasta rahastamaan, kärsii kuntalaisten välinen tasa-arvo asuinkunnan perusteella.

IMG_1614

Yhteistyötä kaikilla rintamilla

Kaikkia ryhmiä puhutti yhteistyö. Itsenäiset, pienet kirjastosaarekkeet eivät pärjää. Tarvitaan paikallisia yhteistyötahoja sekä kirjastojen välistä yhteistoimintaa eri alueilla.

Miten kimpat, maakunnallinen toiminta tai alueelliset vastuut voidaan käsitellä lakiuudistuksen yhteydessä? Resursseja (erityisesti osaamista) on jaettava.

Alueellinen näkökulma tuli puheeksi myös pätevyysvaatimusten ja henkilöstön määrän yhteydessä. Millä mekanismilla voitaisiin huomioida henkilöstömäärityksissä alueellinen yhteistyö? Mille yksikölle säädöksiä tehdään, jos jatkossa itsenäisiä, yksittäisiä toimijoita on vähän ja käytännössä toimitaan erilaisissa yhteistyömuodostelmissa? Säädetäänkö asioista kirjastoyksikkö-, kunta- vai kimppatasoa ajatellen?

Kirjastolaista täsmäase

Arviointia ja kehittämistä pohtinut ryhmä totesi säädösten olevan tärkeitä myös päättäjäviestinnän ja -vaikuttamisen kannalta. Kirjastolaki voi olla myös näppärä väline kuntien painostamiseen. Sen pitäisi olla tasavertaisten kirjastopalveludien taustatuki. Mikä on peruspalvelu, on kysymys, joka vaatii kirkastamista.

Keskusteluissa pohdittiin myös asiakaspalautteen hyödyntämistä. Tarkastajat muistuttivat aluehallinnon vuosittain tuottamasta peruspalvelujen arvioinnista, jossa yleensä keskitytään tiettyyn teemaan. Seuraavaksi tarkastellaan todennäköisesti palveluiden saatavuutta.

Monistepumaska ei kuitenkaan päättäjiä ajatellen ole paras muoto esittää tietoja kirjastojen tilasta. Tilastoja on helppo visualisoida valmiin työkalun kanssa, jonkinmoista infografiikkaa olisi syytä tuottaa myös arvioinnin tuloksista. Tehokkain tapa olisi yhdistää arviointi ja käyttäjän ääni.

Iloinen uutinen oli, että Kuntaliitto ja keskuskirjasto tuottavat vielä tänä vuonna aineistoa kirjastojen vaikuttavuudesta. Aihe on vaativa, mutta välttämätön.

Strategiseksi arvopohjaksi ryhmä ehdotti norjalaismallia: käsitystä kirjastosta yhteiskuntarauhan säilyttäjänä. Samansuuntaisia ajatuskulkuja oli muissakin ryhmissä: kirjasto on kansalaisyhteiskunnan napa.

Lisää #uusikirjasto -pohdintoja ensi viikolla Tampereella järjestettävän työpajapäivän jälkeen.

Kirjastopöhinää luvassa

21 Apr

Löykkiöläiset ovat monen muun kirjastoammattilaisen tavoin entistä vakuuttuneempia kirjastojen tarpeellisuudesta. Kirjasto on monella tavalla demokraattinen projekti ja palvelu: avoin tila, eri näkemyksiä yhteensaattava, ovia ja ikkunoita muihin maailmoihin avaava.

Tänään jos koskaan tarvitaan tukea kriittiselle lukutaidolle, erilaisille ajatuksille altistumiselle  ja avoimelle vuorovaikutukselle. Kirjaston tarjoamat ainekset kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämiseen ovat entistä tärkeämpiä vaalipäivän jälkeen.

Kirjastolaki on parhaillaan uudistettavana ja parannetun ja päivitetyn version on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017. Työryhmä on asetettu, ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä kartoitetaan kevään aikana työpajoissa.

Keskustakirjastohankkeessa vuorovaikutussuunnittelijana toimiva Virve Miettinen huhuilee Facebookissa:

Uuden kirjastolain valmistelussa huomioidaan demokratiakehitys. Kirjastoista halutaan vielä enempi yhteisöllisiä oppimisen, työskentelyn ja kansalaisosallistumisen paikkoja, joissa sekä vaikuttamismahdollisuudet vahvistuvat että syntyy avoimempaa hallintoa. Me halutaan sinut – juuri sinut & teidät kaikki – valmisteluun mukaan. Kerro – mikä on paras tapa saada sut koukutettua kirjastolakinikkariksi yhdessä meidän kanssa?

Ei näin

Ei näin

Käyttäjien, kuntalaisten ja kansalaisten näkemyksiä prosessissa todella kaivataan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa asianomistajana työpajatyöskentelyä aktivisteille. Kirjastopalveluiden saavutettavuuteen keskittyvä, lajissaan ensimmäinen paja järjestetään 11.5 – mukaan mahtuu 40 innokkainta. Tarkemmat tiedot ministeriön ilmoituksesta.

Löykkiössä iloitaan uusista osallistamisen muodoista: kuntalaisia vartenhan kirjastot ovat olemassa ja heidän palvelemiseensa parhaalla mahdollisella tavalla lakikin tähtää.

Mutta kuinka valmisteluaika hyödynnettäisiin tehokkaimmin? Harvat tulevat tilaisuuksiin, eikä astetta helpompi kommentointi otakantaa.fi -palvelussakaan tavoita tai innosta kaikkia. Entä jos uudistuksen – ja kirjastoasian – ympärille syntyisi some-pöhinää pitkin matkaa?

Hastag #uusikirjasto on käytettävissä tähän keskusteluun kaikissa verkkoympäristöissä. Myös vaalien yhteyteen sytynyt #kirjastopuolue, kaikkien kirjastonkäyttäjien yhteinen ja kollektiivinen edunvalvoja pysyy hengissä, kun sitä hyödynnetään.

Some-läsnäolo voi toimia kevytosallistamisen väylänä, kuten työryhmään kuuluva Espoon Jaana Tyrni totesi ryhmän ensimmäisen kokouksen aikana. ”Ota kantaa -palvelut sinänsä ovat hyviä, mutta osallistumiskynnys on niissä melko korkea.”

Virallinen kuuleminen, verkossa tai livenä, jäykistää monen asiakkaan ilmaisun. Somessa voisi avata keskusteluja matkan varrella, eikä vain niissä kohdissa, joissa kysytään jotakin. Valmistelu voisi näkyä instanssa, twitterissä ja muissa ympäristöissä. Näin voisi yhdistyä myös asiantuntija-, ammattilais- ja asukaspuhe. Näiden kombinaatioista syntyvät usein paraat tulokset, muistutti aiheesta käydyssä keskustelussa Virve M.

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 39 muun seuraajan joukkoon