Heittäydy hetkeksi! Tulevaisuuscamp Seinäjoella 23.9.2015

IMG_0009Uteliaisuus, uskallus, heittäytyminen. Siinä kirjastoammattilaiselle tärkeitä ja tarpeellisia ominaisuuksia.

Niitä pursui Uppalan kartanon sali tänään, kun parikymmentä kirjastoammattilaista – nykyistä ja tulevaa – kokoontui keskustelemaan tulevaisuuden ja tämän päivän trendeistä ja kuumista kysymyksistä.

Aamupäivällä aiheisiin johdatteli löykkiöläisille jo kovin tuttu Päivi J. Kirtekstistä. Ajatusleikki aloitettiin matkalla (työ-)historiaan: miltä näytti oma ensimmäinen päivä kirjastotyössä? Minkälaisia olivat työkalut, aineistot, kirjaston tilat? Entä asiakkaat ja kysymykset? Jos matkaa mielessään yhtä pitkän pätkän ajassa eteenpäin, millainen mahtaa olla näkymä?

Ennen lounasta kukin valitsi itseään eniten puhuttelevat kaksi aihetta ja verkkaisen ruokatauon jälkeen alkoi vilkas keskustelu.

Onko verkossa reikiä?

Yksi ryhmistä paneutui uudistettavaan kirjastolakiin, siihen kohdistuviin odotuksiin ja mahdollisiin vaikutuksiin mm. kirjastoverkon osalta.

Seinäjoen kaupunginkirjaston Mervi Heikkilä avasi ryhmän ajatuksia: kysymys ei kuulu ”kuinka käy kirjastoverkon”, vaan ”kuinka käy asiakkaiden ja ihmisten”.

Siitähän tässä on kyse: miten turvataan kirjastopalvelut, kuinka taataan, että kirjasto jatkossakin vastaa käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. Verkko on vain väline, todettiin keskustelussa.

Pitäisikö kirjastolaissa mainita erityisryhmien palvelu Ruotsin tapaan? Naapurimaan kirjastolaissa puhutaan toimintaesteisistä, eri kieliryhmien palveluista ja selkokielestä. Onko kotouttaminen asia, josta pitäisi lakiuudistuksen yhteydessä puhua? Mikä on kirjaston rooli siinä?

Vahvaa lakia kuitenkin toivotaan toiminnan turvaksi. Kuntaliitokset ja perustamishankkeiden valtionavustusten lakkaaminen ovat jo harventaneet kirjastoverkkoa. Käydäänkö jo henkiinjäämistaistelua ja uhkaako eriarvoistuminen – vai onko se jo tapahtunut? Miten huomioidaan alueellisen erot ja erilaiset tarpeet? Mitä mahdollinen kulttuuripalveluiden hoitaminen sote-alueiden tasoslla tarkoittaisi?

Omatoimi-, monitoimi-, tuunattu kirjasto

Kirjastotila puhutti monelta kantilta.

IMG_0004Miksi ja miten asiakkaat päästetään omin nokkineen
kirjastoon, kun asiakaspalvelijoita ei ole saatavilla? Isoissa kirjastoissa kuten Seinäjoella rajoitetun asiakaspalvelun aukiolot on otettu ilolla vastaan.

Pienemmissä kunnissa henkilökohtaiseen asiointiin tuttujen asiakaspalvelijoiden kanssa tottuneet (iäkkäämmät?) käyttäjät suhtautuvat ajatukseen omatoimikirjastosta hieman varovaisemmin.

Jos opastus ja viestintä onnistuvat, lopputulos voi olla arvattua positiivisempi.

Aukioloaikojen leikkaukset vaikuttavat niin käyntimääriin kuin lainauslukuihinkin. Vertaistuki on tarpeen, jos kirjastonjohtaja saa vastaukseksi ”hankkikaa vähemmän kirjoja” huomauttaessaan kunnan johdolle, ettei ostettua aineistoa nykyisellä henkilökunnalla ennätetä säällisessä ajassa pistää lainauskuntoon.

Löykkiöläiset muistuttivat, että kunnassa kannattaa tehdä selväksi, mitä omatoimiaukiolon käyttöönotto edellyttää. Ilman ammatillista työtä, kokoelmanhoitoa, aineistojen uudenlaista esillepanoa, mahdollisia hyllyjärjestyksen muutoksia ja toimivia opasteita käyttäjiä ei voi jättää kirjastoon keskenään.

Monitoimitalot, monipalvelutorit, useiden toimialojen yhteiset tilat lisääntyvät nekin. Muun muassa Espoossa ja Tampereella esimerkkejä on jo yhteistyöstä sote-palveluiden kanssa. Espoon Sellossa on myös malli, jossa kirjasto- ja nuorisotyön ammattilaiset toimivat tiimeinä, kertoi Erna Marttila.

Tuunaamisessa puolestaan saattaa olla muistilista reunaehdoista tarpeen: mitä tahansa verhokangasta tai lepotuolia ei julkiseen tilaan kannata hankkia, vaan esim. materiaalien paloturvallisuus pitää varmistaa.

Ystäväkirjat ja kulttuurikaverit

Kirjastot tekevät monessa kunnassa yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kulttuurikaverit voivat lähteä seuraksi paitsi konsertteihin ja teatteriin, myös kirjastoon – tai kirjastossa järjestettävään tapahtumaan.

Kauhavalla kaveritoimintaa organisoi yhdessä kolme eri hallinnonalaa. Kalajoella SPR:n vapaaehtoiset vievät ystäväkirjapalvelun puitteissa kirjoja ja muuta aineistoa kotiin saakka.

Moniosaajia ja monenlaista osaamista

Kirjastoissa ei enää aikoihin ole riittänyt kirjojen rakastaminen. Jokaisen kirjastoammattilaisen ja kirjastossa työskentelevän on uskallettava asiakkaiden eteen, esiintymään, opastamaan, kouluttamaan, niin yksittäisiä käyttäjiä kuin erilaisia ryhmiäkin. Asiakaskohtaamisiin, erityisryhmiin ja pedagogiikkaan liittyvää osaamista tarvitaan.

Asiasta kiivaasti mutta yksimielisesti keskustellut ryhmä otti esille sisältöosaamisen (musiikki, kirjallisuus jne.), teknologiset osaamistarpeen kuten koodaamisen alkeet ja mobiilimaailman tuntemuksen, verkostoitumiseen liittyvän osaamisen, viestinnän, monilukutaidon opastuksen ja edistämisen ja monipuoliset työelämätaidot: taloushallinto, ryhmätyötaidot, projektinhallinta.

Kaiken ei toki tarvi ilmiintyä yhdessä ja ainoassa ammattilaisessa, vaan taustojen ja taitojen erilaisuus edistää myös uusien oivallusten syntyä. Ihmisarka ei kuitenkaan saa olla.

**********

Toinenkin sessio kolmesta eri aiheesta ehdittiin iltapäivällä vetää läpi. Sen aikana käsiteltiin koulun ja kirjaston yhteistyötä, sen edellytyksiä ja etenemistapoja, lukuharrastuksen tukemista ja edistämistä sekä kirjaston erilaisia kohderyhmiä. Niistä lisää toisessa yhteydessä.

Mitä kirjastoista tulee isoina?

Sekä samaa vanhaa että pussillinen uusia palveluita ja toimintamuotoja, vastaavat löykkiöläiset otsikon kysymykseen Tampereella järjestetyn tulevaisuuspajan perusteella. Mikä etuoikeus saada osallistua niin vilkkaaseen ja vuolaaseen keskusteluun!

Katso tilaa tuorein silmin

Tampereen uudessa hotelli Tornissa on monin tavoin puitteet kohdallaan koulutuspäiviä ajatellen, mutta logistisia lastentauteja on vielä havaittavissa. Kakkoskerroksen kokoustiloja lähestyttiin monista ovista ja useista suunnista, eikä henkilökuntakaan aina ollut varma, oliko tila varattu verovirkailijoille vai kirjastoammattilaisille.

Tässäpä muuten oiva tilaisuus asettua noviisi-asiakkaan kenkiin: miltä näyttää ennalta tuntematon tila tuorein silmin, kuinka haluttu paikka löytyy, minkälaiset opasteet – ja opastus – on tarpeen? Kirjaston aula voi sekin näyttäytyä hankalana ja hahmottomana, etenkin jos edellisestä käynnistä on kulunut aikaa, palvelutiski korvattu baarijakkaralla ja sisäänkäynnin tuntumassa päivystäjän sijaan automaatti.

Yksi epäkonferessimaisen työpajan puheenaiheiksi valikoituineista teemoista olikin kirjastotila: tilankäyttö, suunnittelu, tuunaaminen.

Mitä pitää suunnittelussa huomioida, minkälaisia muutoksia kalustuksessa kannattaa tehdä, kuinka yhdistetään hiljaisuuden tarve ja ääntä tuottavat tapahtumat ja tekeminen? Kuinka myös muistaisimme, että tila on kuntalaisten, ei kirjastohenkilökunnan. Onko tarvetta jakaa kirjastoa asiakas- ja työtiloihin?

Ryhmissä käytyjä keskusteluja yhdessä tarkastellessamme totesimme suhteellisen yksimielisesti, että monet muutoksista koskevat asenteita. Tarpeen ovat joustavuus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Tilojen on oltava muunneltavissa erilaiseen käyttöön, erilaisille kohderyhmille. Kaikki tämä edellyttää myös arvokeskustelua: mikä on missäkin tarpeen, kenelle palveluita tarjotaan, priorisoidaanko joitakin käyttäjäryhmiä tiettyinä aikoina?

Kenen kaa?

Päivän aikana sivuttiin eri yhteyksissä myös kirjaston yhteistyökumppaneita: kenen kanssa toimitaan ja missä asioissa. Opetustoimi on luonteva yhteistyötaho ja ops2016-suunnitelmatyö otollinen aika lähentyä kouluja entisestään. Opetussuunnitelmissa puhutaan oppimisen taidoista, tvt-osaamisesta ja monilukutaidosta, joiden kaikkien määritelmissä listataan paljon kirjastoammattilaisuuden ytimeen kuuluvaa. Nyt on aika tarjoutua mukaan ops-suunnitteluryhmiin omassa kunnassa!

Kenen kanssa voitaisiin edistää nuorten palveluja? Entä vanhusten? Miten on kunnassa monikulttuurisuuden laita? Yksin ei tarvitse kaikkea hoitaa, vaan kirjasto voi hyvin hyödyntää yhdistyksiä, kolmatta sektoria, kunnan muita toimialoja. Yhteisten päämäärien hahmottaminen on tuskin vaikeaa, tasa-arvon, sivistyksen ja saavutettavuuden asialla ollaan.

Vanhusten palveluista todettiinkin, että aika lienee kypsä vanhuspoliittiselle strategialle myös kirjastotoimessa. Vaikka tämän päivän viisikymppiset eivät kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden kuluttua yhtenäistä massaa olekaan (ja ovatko varttuneet koskaan olleet), on tekijöitä jotka yhdistävät tietyn ikäisiä käyttäjiä: liikkumisen, näkemisen, kuulemisen esteet, ajankäytön vapaus työssäkäyviin nähden, isovanhemmuus… Kuka tekee ensimmäisen paikallisen vai ryhdytäänkö alalla miettimään valtakunnallista dokumenttia?

Kirjasto voi tarjota tilan muiden toimijoiden tilaisuuksille ja kursseille, sisällön- ja tapahtumatuotannolle. Vapaaehtoisten roolia hyllytyksessä, tilojen siistimisessä, lukusalin aukipidossa tai omatoimiaukiolojen avustamisessa voi myös miettiä. Yhdessä käyttäjien kanssa.

Vinkkauksen ja valmennuksen välimaastossa

Mitä ovat kirjastoammattilaisten uudet roolit, kun kokoelma ei ole kirjaston omistuksessa tai fyysisiä kappaleita ei enää liikutella? Jos asiakkaat siirtyvät yhä enemmän spotifyn, netflixin ja amazonin kaltaisten palveluiden käyttäjiksi, kuinka kirjaston asiantuntemusta tarjoillaan?

Tilaisuudessa kaipailtiin kokemuksia lainaa kirjastonhoitaja -palvelusta sekä musiikki- ja kirjallisuusvalmentajien työstä. Valmentaja kuulostaa vaativalta, jos lukija kaipaa nopeampia vinkkejä. Mikä olisi vinkkarin ja valmentajan väliin sopiva titteli?

Pienoiskansalliskirjastoista toiminta-alueen palvelukseen

Kaiken kaikkiaan todettiin Pirkko Lindbergin osuneen oikeaan kommentissaan, jonka mukaan meillä on edelleen – tarkasteltavasta palvelusta riippuen – useita satoja pienoiskansalliskirjastoja, kun omaan lähialueeseen perustuva erikoistuminen olisi varsin mahdollista.

Tieto asiakkaista ja käyttäjien tarpeista ja toiveista on oleellista. Pitkät asiakastyytyväisyyskyselyt tai monisivuiset lomakkeet eivät kuitenkaan tuota kehittämisessä hyödyllistä tietoa. Erilaisten tiedonkeruutapojen yhdistely, käyttäjien kuuleminen, eri-ikäisten osallistaminen edistäisi usein kehittämishankkeita ripeämmin. Tilastollisesti kattava otanta ei ole kaikessa tarpeen. ”Osallistamisen tulee olla monimenetelmäistä ja huomioida kohderyhmiä.”

Big data tulee kuitenkin auttamaan monessa. Kun lainaustietomassan kuvioita ja käyttäjien liikkeitä toimipisteiden välillä voidaan tarkastella, palveluiden suuntaaminen, kokoelmanmuodostus ja kohderyhmien huomiointi helpottuu. Jaani Lahtisen tutkimuksesta hyötyvät jatkossa halutessaan kaikki kirjastot.

Käsittelyssä olivat myös muun muassa tietopalvelun muutokset, työnjako ja sen organisointi, alan koulutus, koulutuksen ja työelämän yhteydet ja digitointi. Epäkonferenssipäivänä lopullisia vastauksia ei lukuisiin kysymyksiin saatu, mutta keskusteluyhteys syntyi, jatkokysymyksiä kehiteltiin, kumppaneita löytyi. Sekin on paljon.